Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE do PR HORYZONT 2020. Na to stanowisko został wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez dyrektora IPPT PAN. Od 1 stycznia 2005 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora KPK. Stanowisko dyrektora obejmie od dnia 1 lipca 2014 r. Dr inż. Zygmunt Krasiński jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i stypendystą rządu japońskiego (Nihon University w Tokio). Jako ekspert MNiSW pracował w gremiach Komisji Europejskiej (grupa robocza 7PR dotycząca RSFF, Komitet Programowy 7PR „Współpraca międzynarodowa”, Komitet Programowy PR Horyzont 2020 „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka” oraz Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego). Od wielu lat realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza Programów Ramowych UE. Doradca, trener i autor/współautor publikacji w obszarze zarządzania B+R. Założyciel i członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Zobacz również